Wydawnictwo BEREA
Bogdan Podlecki
ul. Waleriana Łukasińskiego 27
57-300 Kłodzko

tel. 609 775 181
mail: bogdan.podlecki@plusnet.pl

Najważniejsze miejsca